Jane Kenneskog

Psykoterapi

Handledning/Konsultation Föreläsningar/Utbildning

 

 

 

Om mig

 

Utbildning och yrkeserfarenhet

 

Jag är legitimerad privatpraktiserande psykoterapeut och har 35 års erfarenhet av psykoterapeutiskt arbete inom olika områden. Utöver psykoterapiutbildningen är jag handledar-lärarutbildad. Min ursprungliga utbildning är som socialpedagog.

 

Teoretisk utgångspunkt

 

Det som teoretiskt präglat mitt sätt att se på hur vi människor fungerar är det relationella perspektivet det är i relation vi blir till, se flik psykoterapi. I basen för mitt arbete finns anknytningsteori, mentaliseringsteori och affektteori, men jag tar även hjälp av teorier om hjärnan och språk. Genom åren har jag också hämtat in ideér från andra metoder och teorier när det varit funktionellt, som till exempel de inom Kognitiv beteendeterapi (KBT) och Dialektisk beteendeterapi(DBT). Vidare är traumaforskning, hjärnforskning och forskning om adoptionserfarenheter liksom existentiell filosofi viktiga källor till kunskap och inspiration.

 

Min strävan är att vara öppen för nya erfarenheter tillsammans med patienter/klienter samt inför nya kunskaper genom den forskning som bedrivs, det vill säga att låta mig konstruktivt utvecklas vidare.

 

Min utgångspunkt för psykoterapeutiskt samarbete är de svårigheter och problem klienten möter i sitt liv, här och nu. Centralt är de tidiga erfarenheternas konsekvenser i nuet, som de uttrycks i självbilder, affekter/känslor och relationer. Mötet, samtalet och relationen är det avgörande för mig i att lotsa människor genom svåra stadier från ett skede i livet till ett annat. Eller att finnas med som professionell medmänniska i en svår valprocess eller livssituation. Som psykoterapeut är jag aktiv i samtalen och vill tillsammans med den jag arbetar nå överenskommelser om mål och sätt att arbeta plus hur vi gemensamt skall följa upp hur arbetet fortskrider.

 

Vid sidan om det psykoterapeutiska arbetet, handleder, föreläser och utbildar jag.

 

 

Första samtalen

 

Vi träffas förutsättningslöst i några orienterade samtal, vanligen tre gånger, innan vi gemensamt tar ställning till hur en eventuell fortsättning skall läggas upp.

En överenskommelse innehåller sådant som; formuleringar om vad vi skall arbeta med, teman/mål, tider, betalnings- och utvärderingrutiner etc.

 

I princip gäller en liknande arbetsordning för överenskommelser om sådant som handledning, konsultation och föreläsningar. Vi resonerar gemensamt om mål och arbetssätt. Kommer överens om arbetsformer samt sätt att utvärdera. Liksom tider för engagemang och kostnader.

 

Copyright 2013 © Inannakraft Jane Kenneskog