Jane Kenneskog

Psykoterapi

Handledning/Konsultation Föreläsningar/Utbildning

 

Handledning

 

Handledning är ett viktigt fredat utrymme för reflektion och en undersökande/frågande process, ej letande efter en sanning. En gemensam process att samskapa nya berättelser mellan handledd och handledare som inkluderar klient och/eller andra.

 

Att samskapa meningsfullhet som leder mot förändring och växande.

Att helas/komma vidare genom att mötas i samtal såväl inom psykoterapi som handledning.

Att hjälpa personal som arbetar med människor att hitta teman i den problematik de arbetar med tillsammans med andra, att hitta fokus, att hitta vettiga överenskommelser och sätt att utvärdera dem, att bli mer tydlig inför sig själv och andra om sig själv som instrument i arbetet.

Att hitta vägar att stå ut med egna tillkortakommanden och vägar igenom och ur sådana tillstånd.

 

 

Konsultation

 

Stödsamtal, reflekterande samtal, krisstöd, rådgivning och konsultation handlar mer om att lindra vardagsproblem eller vanliga svackor i livet där inte psykologiska metoder används i första hand.

Copyright 2013 © Inannakraft Jane Kenneskog